Б.Мөнхтогтоход жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай Б/14