Баруун бүсийн аймгуудын Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг чадавхжуулах “Ур чадварын уралдаан-д хөрөнгө зарцуулах тухай А/15