Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Б/22