Аймгийн 2022-2023 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай