Аймгийн онцгой комиссын хүнсний хангамж, нөөц бүрдүүлэх штаб байгуулах тухай