Аймгийн аварга малчин өрх, хошой аварга малчин өрх, аварга саальчин шалгаруулах журам