Ажлын цагийн хуваарийг хэвийн горимд шилжүүлэх тухай А/02