Ажлын цагийн хуваарийг хэвийн горимд шилжүүлэх А/02