АВЛИГАГҮЙ, АРХИГҮЙ” эрүүл нийгмийг хамтдаа бүтээлцэхийг уриалж байна.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс санаачлан зохион байгуулж байгаа “ШУДАРГА УДИРДАГЧ, ИЛ ТОД БАЙГУУЛЛАГА АЯН”-нд Хүнс, хөдөө аж ахуйн  газрын хамт олон бид нэгдэж, байна. Аянд төрийн байгууллагын албан хаагчид та бүхнийг “АВЛИГАГҮЙ, АРХИГҮЙ” эрүүл нийгмийг хамтдаа бүтээлцэхийг уриалж байна.

 

You May Also Like